Vårt mål är att ge dig vård av oöverträffad kvalitet på ett personligt och effektivt sätt.

Ny teknik innebär att vi på ett sömlöst sätt så småningom kan sammanlänka våra fysiska kliniker och därigenom skapa en gyllene standard och njurvård som är mycket skalbar. En framtid som vi är fast beslutna att kunna erbjuda både våra patienter och vårdsystem världen över.

Digitala lösningar 2020

Våra utvecklingsteam i Sverige och Ungern arbetar med flera projekt som ska förstärka vår vårdmodell med ny teknik.

Våra digitala lösningar utvecklas löpande och är av största vikt för vår förmåga att kunna erbjuda enhetlig, effektiv och högkvalitativ vård i hela världen samtidigt som du får möjlighet att bidra till din egen vård och ditt välmående. Vårt arbete understöttas av följande digitala plattformar och applikationer:

d.CARE – informationshanteringsplattform för njurvård

Utvecklad av Diaverum för administration av patienter och kliniker. Vårt system för administration av njurvårdsinformation innehåller data om klinikledning, medicinsk rapportering samt klinikens processer och administration. Här hanteras kliniska arbetsflöden och läkemedel.

PGS (Pharma Guidance System)

Diaverums PGS ger läkarna råd om hur din medicinering kan optimeras baserat på de vårddata som inhämtas från d.CARE – vår informationshanteringsplattform för njurvård.

TGS (Treatment Guidance system)

Vårt rådgivningssystem för behandling hjälper sjuksköterskor att följa vår standardiserade metodik för klinikens arbetsflöden. Det bidrar till att minimera olikheter i vården och minska antalet fel. Vår vårdpersonal har tillgång till TGS när de befinner sig vid din sida, oavsett var du är, via en surfplatta samtidigt som TGS-systemet samlar in och levererar information under hela din dialys. Helt enkelt en pappersfri miljö. TGS är också sammanlänkat med Diaverums resursplaneringssystem där lagerstyrning och ekonomiska transaktioner hanteras.

d.CONNECT

d.CONNECT är vår helautomatiserade lösning för insamling av data från dialysmonitorer och vågar. Dessa data används sedan för att leverera information till TGS.

d.ACADEMY

Detta är vår virtuella utbildningsplattform som innehåller information både för dig och våra sjuksköterskor, läkare och verksamhetschefer.

d.CARE-appen

Detta är en app utvecklad av Diaverum för iOS/Android som ger dig möjlighet att kommunicera direkt med vår vårdpersonal. Du kan lägga in uppgifter om din hälsa och livskvalitet, och därefter kan d.CARE-appen ge dig information som rör din behandling. På det viset kan du ta aktiv del och tillsammans med oss engagera dig i din vård och ditt välbefinnande, vilket vi uppmuntrar.

 

Relaterat innehåll

Om Diaverum Sverige
Vården vi erbjuder
Njursjukvård som förbättrar livskvaliteten enligt kliniska och medicinska standarder som säkerställer konsekvent kvalitet vid alla våra kliniker
En global tjänsteleverantör
Njursjukvård som förbättrar livskvaliteten