Diaverum är en svensk-grundad, multinationell vårdorganisation som tillhandahåller livsförbättrande njursjukvård till patienter med kronisk njursjukdom (CKD), som möjliggör för dem att leva ett givande liv.

Vår vision är att transformera branschen genom patient-centrerade digitala innovationer samt öka tillgängligheten till högsta möjliga vårdkvalité.

Vårt fokus är att tillhandahålla njursjukvård skräddarsydd efter patienternas behov och önskemål, samt erbjuda en portfölj av behandlingar som sträcker sig från förebyggande vård, hemodialys, peritonealdialys och hemdialys, till koordinering av patienternas komorbiditeter och gästdialys. 

Diaverum är en ledande global leverantör av njursjukvård och den största oberoende leverantören i Europa, med ca 38,000 patienter på 440 kliniker i 23 länder. Diaverum har cirka 13,000 anställda världen över och har sitt huvudkontor i Malmö, Sverige.

 

Relaterat innehåll

Om Diaverum Sverige
Hur vi arbetar på ett hållbart sätt
Vi vill förbättra tillgången till högkvalitativ njurvård som också präglas av kompetens, passion och inspiration.