Diaverum är en svensk-grundad, multinationell vårdorganisation som tillhandahåller livsförbättrande njursjukvård till patienter med kronisk njursjukdom. 

Vårt fokus är att tillhandahålla njurvård skräddarsydd efter patienternas behov och önskemål, samt erbjuda en portfölj av behandlingar som sträcker sig från förebyggande vård, hemodialys, peritonealdialys och hemdialys, till koordinering av patienternas komorbiditeter och gästdialys.

Diaverum grundades 1991 i Sverige, där den första dialyskliniken öppnade under namnet Gambro Healthcare. Idag driver vi 450 kliniker i 24 länder och fyra kontinenter och behandlar cirka 40 000 patienter globalt.

I centrum för det vi gör är vår standardiserade, patenterade vårdleveransmodell, som möjliggörs av en ständigt utvecklande digital infrastruktur. Vi strävar efter att säkerställa överlägsna medicinska resultat som överstiger de som efterfrågas av nationella sjukvårdssystem och vi stödjer patienter genom att förbättra personlig vård, användarvänlighet och nya tjänster genom teknik.

Vår vision är att transformera branschen genom patient-centrerade digitala innovationer samt öka tillgängligheten till högsta möjliga vårdkvalité.

Diaverum har fem kliniker i Sverige där omkring 200 patienter får njursjukvård som förbättrar livskvaliteten.

 

Relaterat innehåll

Vården vi erbjuder
Njursjukvård som förbättrar livskvaliteten enligt kliniska och medicinska standarder som säkerställer konsekvent kvalitet vid alla våra kliniker
Digital teknik på Diaverum
En uppsättning digitala plattformar och applikationer utformade för att öka behandlingsutfall, öka effektiviteten och förbättra vårdresultaten.
En global tjänsteleverantör
Njursjukvård som förbättrar livskvaliteten