holger_crafoord_och_nils_alwall.jpg

Vårt arv går tillbaka till professor Nils Alwall, nefrologordförande vid Lunds universitet, en av grundarna till dialys och inspiratör bakom etableringen av Gambro Inc, en av de största tillverkarna av dialysutrustning under många decennier.

Vårt ursprung går tillbaka till Gambro Healthcare och öppnandet av dess första dialysklinik i Lund, Sverige, år 1991.

Från Sverige utvidgades Gambro sin verksamhet globalt och år 2007 drevs 153 kliniker i 11 länder med 12 000 njurpatienter runt om i världen.

2007 förvärvades Gambro Healthcare av Bridgepoint med visionen att hjälpa sjukvårdssystem över hela världen att ge allmän tillgång till njursjukvård i världsklass. Tillsammans med denna nya vision antogs namnet Diaverum och lanserades över hela världen.

Under de nästkommande åren blev Diaverum synonymt med kvalitet och en kultur av äkta omtanke, samtidigt som man expanderade kraftigt och idag drivs mer än 450 kliniker i 24 länder med fler än 40,000 patienter runt om i världen.

Viktiga milstolpar i vår historia

1991

Gambro Healthcare öppnar sin första dialysklinik i Lund, Sverige

2001

Mössebergsdialysen, en klinik med 22 dialysplatser öppnar i Falköping och utgör den äldsta kliniken i Diaverum Sveriges klinikportfolio just nu.

2010

Diaverum Solna Gate slår upp dörrarna som Diaverums första klinik i Stockholmsområdet och erbjuder 19 behandlingsstationer för dialyspatienter.

2017

Diaverum öppnar tre nya kliniker i Stockholmsområdet; Diaverum Nacka, Diaverum Järfälla och Diaverum Södertälje.