Det viktigaste för oss är att erbjuda dig säker vård som ger goda resultat, och vår egenutvecklade vårdmodell sätter därför detta i första rummet.

Vi arbetar enligt strikta standarder och genomför kontinuerligt förbättringar i takt med nyheter inom njurvård och teknik som vi i stor utsträckning själva tar fram.

Diaverums synsätt på hur din vård bör bedrivas bygger på fem bärande pelare:

  • Kliniska standarder: riktlinjer och förfaranden som säkerställer högkvalitativ vård och säkerhet
  • Medicinska standarder: en helhetssyn på hur behandling ska ges i syfte att optimera vårdresultaten på ett effektivt sätt
  • Resultatmätning: löpande uppföljning av vårdresultat
  • Patient- och personalutbildning: både virtuellt och fysiskt
  • Vetenskaplig forskning: baserad på det som är allra viktigast för dig

Vår metodik är på inget vis orubblig. Vi förbättrar kontinuerligt våra riktlinjer och förfaranden via återkoppling från dig och från vår personal i undersökningar, regelbundna interna granskningar och givetvis enligt gällande lagar och regelverk. Vår evidensbaserade kliniska praxis understöds av hur vi arbetar med utbildning och träning utöver d.ACADEMY-plattformen som är riktad mot en mångsidig publik.

Transparens är mycket viktigt för oss, och vårt system för att mäta klinisk prestanda (Clinical Performance Measurement, CPM) används för att mäta och jämföra vårdutfallet för enskilda kliniker och olika kliniker på globalt plan.

Du kan läsa mer om hur den vård vi erbjuder understöttas av den kontinuerliga tekniska utveckling vi bedriver, bland dem egenutvecklad programvara som exempelvis d.CARE (Renal Information Management System), TGS (Treatment Guidance System), PGS (Pharma Guidance System) och vår virtuella utbildningsplattform d.ACADEMY här.

Detta är digitala verktyg som ser till att vi kan standardisera din vård, vilket i sin tur förbättrar din säkerhet och dina medicinska resultat samtidigt som vi får möjlighet att hantera våra arbetsflöden på ett bättre sätt.

 

patientundersökningen

Vad innebär “omtanke, äkta omtanke. För livet!” för dig?

Om du är en patient på Diaverums kliniker, vänligen delta i denna korta undersökning och hjälp oss att förbättra vår service

Delta i patientundersökningen

Relaterat innehåll

Om Diaverum Sverige
Digital teknik på Diaverum
En uppsättning digitala plattformar och applikationer utformade för att öka behandlingsutfall, öka effektiviteten och förbättra vårdresultaten.
En global tjänsteleverantör
Njursjukvård som förbättrar livskvaliteten