Vi är mycket glada över att vår d.ACADEMY-utbildning för sjuksköterskor har fått högsta möjliga utmärkelse för återackreditering av ackrediteringskommittén för European Dialysis and Transplant Nurses Association/European Renal Care Association (EDTNA/ERCA).

Programmet har sina rötter i Diaverum Competence in Practice-paketet (CiP), som ursprungligen utvecklades vid Diaverum 2004 och fick sin första EDTNA/ERCA-ackreditering 2007. Efter en genomgående översyn av programmet 2017 var det på nytt dags för ackreditering igen.

Denna process involverar noggrann extern granskning där vi beskriver vårt utbildingsinnehåll, processer och hur vi spårar och övervakar framsteg under hela programmet. Ackrediteringskommittén från EDTNA/ERCA granskade all vår dokumentation, processer och rapporter för att verifiera att vår utbildning uppfyller förväntade standarder.

Vi är hedrade att ha fått den högsta utmärkelsen, med högt beröm, en utmärkelse som speglar dedikerat och passionerat arbete från alla våra vårdteam i alla funktioner i alla länder.

"Jag är oerhört stolt och hedrad över ackrediteringen av vårt utbildningsprogram för sjuksköterskor” säger Diaverums Chief Medical Officer, Fernando Macário. "Denna process var extremt krävande och möjliggjordes av ett passionerat team som gick den extra milen som så många gånger tidigare. Kvaliteten på vår utbildningsprocess speglar vårdkvaliteten i alla länder där vi verkar. Detta är en hög prestation i särskilt svåra tider. Jag känner mig privilegierad att få arbeta med våra fantastiska vårdteam".

Vi är fast beslutna att hålla fortlöpande utbildning i centrum för vårt arbete på Diaverum, och denna utmärkelse illustrerar vår framgång i detta trots de utmaningar som COVID-19-krisen ställde. Sjuksköterskorna som ledde återackrediteringsprojektet - Israel Silva, Filiz Akdeniz, Suzy Pearce och Mari Paz - arbetade tillsammans med alla Diaverum’s Country Nurse Directors och Håkan Petersson, Director Leadership & Development, för att samla in de uppgifter som krävs av EDTNA/ERCA. Re-ackreditering, med högt beröm, är ett bevis på vårt åtagande att fortsätta att tillhandahålla högkvalitativ sjuksköterskutbildning även under mycket svåra omständigheter.

Senaste nytt

Tillväxt

Diaverum tilldelas nytt kontrakt i Stockholm

Tillväxt

Diaverum tillkännager inträde på den grekiska marknaden

Vetenskaplig forskning

Diaverums medicinska team var aktiva deltagare vid den 60:e ERA kongressen