Diaverum utser organisationskultursexperten Kirsty Bashforth till Chief People and Communications Officer

Kirsty bidrar med en stor global erfarenhet i säkerhetsfokuserade miljöer med hög risk och har tillbringat 24 år vid oljeföretaget BP, i roller som spänner över oljehandel till strategisk marknadsföring och driftledning.

Kirsty är grundare och VD för QuayFive Ltd, där hon ger råd till företagsledare om organisationskultur, och författare till boken “Culture Shift: en praktisk guide till organisationskultur” som publicerades av Bloomsbury 2019 och blev finalist i Business Book Awards 2020.

Hon kommer att sitta kvar i styrelserna för Serco Group plc och PZ Cussons plc i Storbritannien.

Kirstys omfattande erfarenhet harmoniserar väl med Diaverums vårdkultur och Diaverums tre kärnvärden av kompetens, passion och inspiration – att ge livförbättrande njursjukvård och ge patienter möjlighet att leva ett givande liv.

Kirsty kommenterar sin nya roll ”Det är ett privilegium att ansluta till teamet som formar Diaverums framtid inom den snabbt utvecklande hälsomarknaden. Diaverum är FOR LIFE! och jag uppskattar möjligheten att leda folket och engagemangsagendorna för denna globala organisation under de kommande åren. Jag känner företaget väl genom mitt tidigare uppdrag i styrelsen, och jag kan inte vänta med att rulla upp ärmarna och komma igång.”

Dimitris Moulavasilis, Diaverums VD kommenterade:

”Dagens sjukvårdsmarknad förändras i en ständigt ökande hastighet: övergången till värdebaserad hälso- och sjukvård och digitalisering, den framväxande användningen av AI och datans roll är grundläggande för en hållbar modell. I Diaverum är detta kärnelement i vår strategi; de kräver strukturella förändringar, men också en kulturell utveckling och en integrerad inställning till människor, kultur och varumärke.

Det gläder mig att meddela att Kirsty Bashforth rekryterats till Diaverum som Chief People and Communication Officer. Jag är säker på att hennes arbete inom kultur, hennes fleråriga erfarenhet i globala börsnoterade företag och hennes energi och drivkraft kommer att vara ett stort bidrag till Diaverums tillväxtagenda.”

 

Senaste nytt

Tillväxt

Diaverum tilldelas nytt kontrakt i Stockholm

Tillväxt

Diaverum tillkännager inträde på den grekiska marknaden

Vetenskaplig forskning

Diaverums medicinska team var aktiva deltagare vid den 60:e ERA kongressen