Diaverum meddelar idag att M42 har ingått en slutlig överenskommelse om att förvärva 100% av företaget från Bridgepoint.

Diaverum, förvärvat av Bridgepoint år 2007, är en ledande global leverantör av njursjukvård som tillhandahåller essentiell, livsuppehållande dialysbehandling till patienter i omkring 440 kliniker i 23 länder världen över. Företagets huvudsakliga fokus är hemodialys, i kombination med en portfölj av behandlingar som sträcker sig från förebyggande vård, peritonealdialys och hemvård till koordinering av patienters komorbiditeter samt förberedelse för njurtransplantation. Diaverum besitter en omfattande intern kompetens inom digital transformation och artificiell intelligens. Dess egenutvecklade digitala vårdmodell leder till ökad patientlivslängd och minskar sjukhusvistelse, samtidigt som den bidrar till operativ effektivitet och tillväxt. Diaverum drivs av en dedikerad ledningsgrupp med bred internationell erfarenhet av hälso- och sjukvård, med starkt engagemang för  att förbättra medicinska resultat för patienter och fortsätta att driva innovation inom digital vård.

M42 är ett globalt hälso- och sjukvårdsholdingbolag som verkar i framkant av medicinsk utveckling möjliggjort genom teknologi. M42, som grundades efter en sammanslagning av G42 Healthcare och Mubadala Health, kombinerar unik medicinsk och datacentrerad teknologi med toppmoderna faciliteter för att leverera den högsta nivån av noggrann, patientcentrerad och förebyggande vård.

Diaverum representerar en milstolpe bland  strategiska investeringar för M42 då båda företagen har ett starkt fokus på specialistsjukvård, med målet att ligga i framkant genom integration av  AI och teknologi i patientvården. Kombinationen av M42 och Diaverum representerar en möjlighet att dra nytta av båda företagens kliniska spetskompetens och teknologiska expertis för att expandera sjukvårdstjänster och hälsotekniska lösningar i både befintliga och nya marknader.

Dimitris Moulavasilis, VD för Diaverum, sa: "Vi är glada över att bli en del av M42:s integrerade globala nätverk. M42 passar perfekt för Diaverums framtida planer, och kombinationen av våra två organisationer kommer att ytterligare stärka vår position som en global ledare inom njursjukvård. Tillsammans kommer vi att vara i en ännu bättre position för att driva internationell tillväxt och fortsätta att transformera branschen genom patientcentrerade digitala innovationer samtidigt som vi levererar och breddar tillgång till njursjukvård av högsta kvalitet. Jag vill också passa på att uttrycka min tacksamhet till Diaverums medarbetare över hela världen, som gör skillnad i våra patienters liv varje dag. De har varit oumbärliga  i Diaverums utveckling."

Hasan Jasem Al Nowais, VD för M42, sa: "M42:s förvärv av Diaverum representerar en viktig milstolpe i vår globala expansionsstrategi. Diaverum är ett exceptionellt företag som tillhandahåller livsviktiga behandlingar som gör det möjligt för patienter som lider av kroniska njursjukdomar att leva tillfredsställande liv. Dess banbrytande digitala vård ligger helt i linje med M42:s fokus på att använda avancerade tekniska lösningar för att leverera noggrann, individanpassad patientvård. Jag ser fram emot att arbeta med Diaverums ledningsgrupp för att ta itu med den kritiska utmaning som kroniska njursjukdomar utgör för länders hälsovårdssystem runt om i världen.”

Affären, som är föremål för sedvanliga myndighetsgodkännanden, förväntas avslutas under andra halvan av 2023.

Citigroup har agerat exklusiv finansiell rådgivare, White & Case som juridisk rådgivare, KPMG som finansiell- och skatterådgivare och LEK som kommersiell rådgivare i denna transaktion.

Senaste nyheter

Tillväxt

Diaverum tilldelas nytt kontrakt i Stockholm

Tillväxt

Diaverum tillkännager inträde på den grekiska marknaden
Ta din influensa- och COVID-19-vaccination