Planen omfattar detaljerade policyer och procedurer som framgångsrikt implementerats på Diaverums dialyskliniker över hela världen för att skydda njurpatienter, vårdpersonal och hantera COVID-19-pandemin.

 Vi anser att det är vår skyldighet att dela vår kunskap och erfarenhet av att hantera COVID-19-pandemin globalt och med de nationella sjukvårdssystemen. Kampen mot COVID-19 är en kollektiv strävan, och vi hoppas att det hårda arbetet och kunskap från våra globala kliniska team kommer att vara till nytta för andra läkare och njurpatienter runt om i världen", kommenterade Dimitris Moulavasilis, VD för Diaverum Group.

Hemodialyspatienter är särskilt utsatta för COVID-19 på grund av ålder, multipla comorbiditeter och ett försvagat immunsystem. Dessutom ökar sociala omständigheter risken för att drabbas av COVID-19 eftersom de måste resa tre gånger i veckan för att få dialysbehandling vilket gör social distansering/isolering utmanande. Hälso- och sjukvårdspersonal har också ökad risk att drabbas av denna sjukdom.

Diaverum verkar i 22 länder över fyra kontinenter med mycket olika verkligheter. Inför denna nya situation började vi förbereda oss tidigt i januari när sjukdomen började påvisas i Europa.

Enligt Diaverums beredskapsplan arbetar klinikerna med nya strikta protokoll för att minimera risken för smitta, möjliggöra snabb identifiering av patienter eller personal med symtom och säkerställa rätt triagering i varje fall.

Det finns strikta åtgärder för att hålla patienterna på säkert avstånd från varandra och undvika onödiga interaktioner mellan patienter eller patienter och personal. Dessa åtgärder inkluderar att avbryta onödiga aktiviteter, upprätta olika in- och utgångsvägar för patienter, säkerställa lämpligt patientavstånd i väntrum och se över patienttransportförhållandena.

Dessutom infördes strikta triageförfaranden för att identifiera misstänkta patienter innan de kom in på kliniken, medan kliniker var beredda att behandla patienter med COVID-19 i säkra, isolerade och kontrollerade miljöer.

Den offentliggjorda beredskapsplanen omfattar alla policyer och förfaranden som implementeras inom områdena patienttransport, triageimplementering, väntrum, behandlingsrum, COVID-19-positiva patienters behandling, personalresurser, korrekt användning av personlig skyddsutrustning, patient- och personalutbildning, förbrukningshantering och rengöringsprocedurer. Den innehåller också en checklista med 76 punkter för att säkerställa efterlevnad.

För mer information ladda ner hela rapporten här

 

 

Senaste nytt

Tillväxt

Diaverum tilldelas nytt kontrakt i Stockholm

Tillväxt

Diaverum tillkännager inträde på den grekiska marknaden

Vetenskaplig forskning

Diaverums medicinska team var aktiva deltagare vid den 60:e ERA kongressen