Om hälso- och sjukvårdsbranschen utvecklas snabbt, så gör även förväntningarna från dess användare det, vilket försätter patientupplevelsen i en prominent roll som en viktig konkurrensfaktor. Därför är förmågan att uppmuntra till regelbunden, transparent och konsekvent feedback om vården vi tillhandahåller avgörande för vår ambition om att leverera livsförbättrande njursjukvård, något som Diaverums helt nya patientfeedbacksportal, My Diaverum Experience, spelar en stor roll i.

Ju bättre vi förstår våra patienters övergripande upplevelser och uppfyller deras förväntningar av Diaverum, desto närmare kommer vi att förbättra deras liv runt om i världen och i slutändan bli deras val av för njursjukvård. Återkoppling av patientupplevelser är ett viktigt sätt för patienter och deras nära och kära att hjälpa oss att ständigt förbättras.

Diaverum har redan en robust uppsättning verktyg för att samla in och analysera patientupplevelser, såsom bland annat vår årliga Patient Perception of Care-undersökning (PPC), patientappen d.CARE, postlådor för feedback på kliniker, e-post, telefon och digitala kanaler så som sociala medier.

My Diaverum Experience bidrar med en global strömlinjeformad, konsekvent och anonym plattform för att hantera feedback från patientupplevelser runt om hela verksamheten, som omfattar ett antal olika ämnen som en patient eller vårdgivare kan tänkas vilja ge feedback om. Detta kan innefatta, men inte begränsas, till:

 • patienternas delaktighet i sin vård
 • mångfald och inkludering
 • feedback gällande klinikledningen
 • serviceupplevelsen på kliniken, via telefon eller digitala verktyg
 • klinikmiljö, klinikens utseende och känsla, inklusive städning
 • initiativ för att förbättra patientupplevelsen
 • hantering av patientfeedback
 • tillgång till stöd, information och utbildning
 • erfarenhet av vår True care-kultur
 • Diaverums förmåga att få patienten att känna sig trygg, välkommen och bekväm
 • Diaverums förmåga att koppla samman patienten med rätt personer vid behov av stöd (dietist, psykiater, socialsekreterare, patientförening eller liknande)

Användare kan enkelt komma åt My Diaverum Experience-plattformen via sin webbläsare, utan att behöva ladda ner ytterligare programvara. Portalen finns också tillgängligt på mer än 20 språk, vilket gör det till ett verkligt globalt erbjudande för våra patienter och deras anhöriga, var de än befinner sig i världen.

Michaela Blomstrand, Director Global Patient Experience and Stakeholder Management, kommenterade: "My Diaverum Experience ger våra patienter ett verktyg som underlättar samtal kring deras sjukvård samt förmågan att hjälpa till att styra deras erfarenheter och har potential att skapa engagerade och motiverade patienter som trivs på våra kliniker: en viktig del av vårt Global Patient Experience Framework.”

En säker plattform som skyddar patienternas integritet

My Diaverum Experience syftar till att tillhandahålla en säker plattform som skyddar patienters och deras vårdgivares integritet, vilket säkerställer att all information som delas med Diaverum hålls konfidentiell. Diaverum har endast tillgång till den information som patienten eller närstående väljer att delge.

 

Senaste nyheter

d.HOLIDAY Fly Back-Programme lanseras

Tillväxt

Diaverum har släppt sin ESG-rapport för 2023

Tillväxt

Diaverum tilldelas nytt kontrakt i Stockholm