En studie för att bedöma hur man bäst kan hjälpa patienter med kronisk njursjukdom (CKD) att fatta välgrundade beslut om vilken typ av dialys de föredrar.

Beslutsverktyg (DMT) anses vara ’best practice’ för att möjliggöra ett informerat val, men används fortfarande inte i stor utsträckning.

I den här studien fick 2012 patienter vid 48 av våra kliniker genomföra DMT-processen, av dessa var 71% medicinskt lämpliga för båda behandlingsformerna. För att hjälpa dem att avgöra om de skulle börja med PD (peritonealdialys) erbjöds en mängd resurser som utvärdering av patientvärden, skriftlig information, en DVD och besök på kliniker där både hemodialys (HD) och peritonealdialys (PD) genomfördes.

I 82% av fallen togs ett gemensamt beslut. De flesta patienter (92%) ansåg att processen var användbar i sin resa mot ett val. Av patienter som var lämpliga för båda behandlingsformerna valde 35% PD, medan man normalt sett ordinerar PD-behandling i 31% av fallen.

Ladda ner en affisch här om studien i korthet.

Senaste nytt

Tillväxt

Diaverum tilldelas nytt kontrakt i Stockholm

Tillväxt

Diaverum tillkännager inträde på den grekiska marknaden

Vetenskaplig forskning

Diaverums medicinska team var aktiva deltagare vid den 60:e ERA kongressen