Båda vaccinerna spelar en viktig roll för att skydda din hälsa och hälsan hos dem omkring dig:

INFLUENSAVACCINATION

  • Årligt skydd: Influensaviruset förändras och cirkulerar varje år. Influensavaccinet uppdateras årligen för att matcha de vanligaste stammarna. Att vaccinera sig varje år säkerställer att du har det mest aktuella skyddet.
  • Komplikationer relaterade till influensa: Influensan kan leda till allvarliga komplikationer, särskilt för personer med tillstånd som kronisk njursjukdom. Vaccination minskar risken betydligt för svår sjukdom, sjukhusvistelse och död.
  • Minska belastningen på sjukvården: Genom att förebygga influensa hjälper du till att minska bördan på sjukvårdssystemen, vilket är särskilt viktigt under den pågående COVID-19-pandemin.

COVID-19-VACCINATION

  • Skyddar mot svår sjukdom: COVID-19-vacciner har visat sig vara effektiva för att minska risken för svår sjukdom, sjukhusvistelse och död orsakad av viruset. Detta är särskilt viktigt för personer med kroniska tillstånd.
  • Förebyggande spridning: vaccination bidrar till samhällsskydd, minskar spridningen av viruset och skyddar sårbara samhällsgrupper som inte har ett starkt immunförsvar.
  • Försvar mot varianter: COVID-19-vacciner fortsätter att uppdateras för att hantera nya varianter. Genom att hålla sig uppdaterad med vaccinationer är du bättre skyddad mot nya infektionsstammar.

ATT TA BÅDA VACCINEN

  • Synergi: att ta båda vaccinerna hjälper till att skydda dig mot både influensan och COVID-19. Båda sjukdomarna har liknande symptom, och samtidig infektion kan leda till allvarligare sjukdomsförlopp.
  • Minska hälsorisker: personer med kronisk njursjukdom löper högre risk att drabbas av allvarligare sjukdom av både influensan och COVID-19. Att vaccinera sig mot båda ger extra skydd mot dessa risker.
  • Folkhälsa: dina vaccinationsinsatser bidrar till den övergripande folkhälsan genom att minska spridningen av båda virusen. I grund och botten är det klokt och ansvarsfullt att ta både influensa- och COVID-19-vaccin. Rådfråga ditt vårdteam om eventuella frågor eller funderingar du har kring att bli vaccinerad denna säsong, särskilt med tanke på din hälsostatus och medicinska historia.
Influensa- och COVID-19-vaccinationer spelar en mycket viktig roll för att hålla dig och människor runt omkring dig friska. Du kan rådfråga ditt Diaverum-vårdteam om eventuella frågor eller funderingar du har kring att bli vaccinerad denna säsong, men även för att diskutera din hälsostatus och medicinska historia.

Senaste nyheter

Tillväxt

Diaverum tilldelas nytt kontrakt i Stockholm

Tillväxt

Diaverum tillkännager inträde på den grekiska marknaden
Ta din influensa- och COVID-19-vaccination