Vi finns på sociala medier så att du kan hålla dig uppdaterad om nyheter, ställa frågor, komma med förslag, lägga upp bilder och uttrycka din åsikt om Diaverum-relaterade ämnen. Vår närvaro på sociala medier inkluderar Facebook, Twitter, Instagram, YouTube och LinkedIn.

Vi sköter vår aktivitet på sociala medier själva. Om du skickar ett privat eller direkt meddelande till oss via sociala medier kommer det att lagras av oss tills vi svarar på din fråga eller ärendet är stängt. Detta kommer inte att delas med någon annan organisation.

Vi har åtkomst till alla dina sociala medier-interaktioner med Diaverum och kan bestämma hur vi hanterar dessa. Om du till exempel skickar ett meddelande via sociala medier som kräver ett svar från oss kan vi behandla det som en förfrågan eller ett klagomål och hantera det därefter.

När du kontaktar Diaverum via en social medieplattform föreslår vi att du också bekantar dig med integritetsinformationen för den specifika plattformen.

Operatörer för sociala medier

Operatörer av sociala nätverk kan generellt analysera användarbeteende om du besöker deras plattform direkt eller om du besöker en tredje parts webbplats med deras sociala medier, t.ex. knappar eller annonser. När du besöker Diaverums sociala mediesidor kommer dina personuppgifter också att behandlas av sociala medieoperatörer.

Om du är inloggad på ditt sociala mediekonto och besöker vår sida för sociala medier kan operatören logga detta besök på ditt användarkonto. Dina personuppgifter kan också registreras även om du inte är inloggad eller inte har ett konto. Uppgifterna som samlas in i detta fall kan vara via cookies lagrade på din enhet eller genom att registrera din IP-adress.

Det innebär att de sociala medieoperatörerna kan skapa användarprofiler med preferenser och intressen, t.ex. att visa intressebaserad reklam i och utanför din närvaro på sociala medier. Intressebaserad reklam kan visas på den enhet du är inloggad på eller har loggat in på.

Observera också att vi inte har kontroll över all behandling som sker på de sociala medieplattformarna. Beroende på leverantör kan operatörerna utföra ytterligare behandling av uppgifterna. Detaljer finns i användarvillkoren och integritetspolicyn för respektive sociala medieplattformar.

Rättslig grund

Diaverums närvaro i sociala medier säkerställer en bredare närvaro på Internet. Vår behandling av personuppgifter i dessa sociala medier ligger inom våra berättigade intressen som företag, för att möjliggöra interaktion med de olika intressenterna, både inom och utanför företaget.

Behandlingen av personuppgifter av de sociala nätverksoperatörerna kan baseras på olika rättsliga grunder, specificerade separat av dessa operatörer (t.ex. samtycke i den mening som avses i artikel 6 (1) (a) GDPR).

Vårt ansvar och dina rättigheter

När du besöker någon av våra profiler i sociala medier är vi tillsammans med plattformsoperatören ansvariga för databehandlingen. Du kan utöva dina rättigheter (information, rättelse och radering, begränsning av behandling, dataportabilitet och klagomål) hos oss på Diaverum såväl som hos operatören för sociala medier.

Du har också rätt att lämna in ett klagomål till den officiella dataskyddsmyndigheten som du väljer.

Vi har inte inflytande över den databehandling som görs av sociala medieoperatörer. Våra möjligheter till inflytande bestäms av respektive leverantörs eller operatörs policy.

Lagringstid

De uppgifter som samlas in direkt från oss via närvaron på sociala medier kommer att raderas från våra system så snart syftet inte längre är giltigt, eller när du ber oss att radera det, eller om du återkallar ditt samtycke. Cookies kan finnas kvar på din enhet tills de upphör att gälla eller du raderar dem.

Vi har ingen kontroll över hur länge de sociala nätverksoperatörerna lagrar personuppgifterna för sina egna ändamål. Mer information finns i de respektive sociala nätverksoperatörernas integritetspolicyer.

Sociala nätverk

Facebook/Meta

Vi har en profil på Facebook/Meta. Leverantören är Meta Platforms Ireland Limited (f.d. Facebook Ireland Limited), 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irland.

Vi har tecknat avtal med Facebook/Meta om delat ansvar för behandling av uppgifter (Controller Addendum). Detta avtal bestämmer vilken databehandling vi eller Facebook/Meta ansvarar för när du besöker vår Facebook-fansida. Detta avtal kan läsas på följande länk: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

Du kan anpassa dina annonsinställningar i ditt användarkonto. Klicka på följande länk och logga in: https://www.facebook.com/settings?tab=ads

Facebooks/Metas integritetspolicy: www.facebook.com/about/privacy/

Instagram

Vi har en profil på Instagram. Leverantören är Meta Platforms Ireland Limited (f.d. Facebook Ireland Limited), 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irland. För detaljer om hur de hanterar dina personuppgifter, se Instagrams sekretesspolicy: https://help.instagram.com/519522125107875           

Twitter

Vi har en profil på Twitter. Leverantören är Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07 Irland

För detaljer om hur de hanterar dina personuppgifter, se Twitters sekretesspolicy: https://twitter.com/privacy

LinkedIn

Vi har en profil på LinkedIn. Leverantören är LinkedIn Ireland Unlimited Company, 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irland

För detaljer om hur de hanterar dina personuppgifter, se LinkedIns sekretesspolicy: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

YouTube

Vi har en kanal på YouTube. Leverantören är Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland

Mer information om hur de hanterar dina personuppgifter finns i YouTubes sekretesspolicy: https://policies.google.com/privacy

Återkoppling och kommentarer

Vi välkomnar och uppskattar återkoppling och kommentarer från kunder och andra användare via våra sociala medieprofiler, men vi förbehåller oss alltid rätten att ta bort kommentarer och uppladdningar om vi anser att de:

  • är ärekränkande
  • bryter mot lagen
  • är bedrägliga eller vilseledande
  • på något sätt är en nedvärdering av individer eller företag
  • på något annat sätt är olämpliga

Kom ihåg att dina officiellt publicerade kommentarer och bilder kan läsas och ses av alla som besöker sidorna. Vi kan vara skyldiga att ta bort kommentarer, foton eller videor från våra sociala kanaler för att undvika att kränka någons integritet och för att följa regler och förordningar kring integritet.

Om du har frågor om Diaverums närvaro i sociala medier eller specifikt om denna integritetsinformation, vänligen kontakta oss genom att skicka ett e-postmeddelande till info[at]Diaverum[dot]com eller skriftligen till den personuppgiftsansvarige: Diaverum AB, Hyllie Boulevard 53, SE 215 37 Malmö, Sverige. Vårt organisationsnummer är 559140-5344.

Diaverum AB har utsett ett dataskyddsombud som kan kontaktas via e-post: se.dpo[at]Diaverum[dot]com, eller skriftligen till ovanstående adress.

Senast uppdaterad: 21 Januari 2022