"Diaverum är en svenskfödd, multinationell leverantör av njurvårdstjänster. Framgången för vår verksamhet möjliggörs av vår största tillgång, våra medarbetare, som var och en bidrar med sin kompetens, passion och inspiration för att växa med oss. Med vår True care-kultur i kärnan i allt vi gör, investerar Diaverum aktivt i att främja en mångfaldig, inkluderande och engagerad arbetsplats. Vi stödjer kontinuerlig utveckling och främjar aktivt medarbetarnas välbefinnande. Vi erbjuder karriärmöjligheter i en mångkulturell miljö, stabila arbetstider för sjukvårdspersonal och arbetsflexibilitet för affärsmän. Kom och jobba mes oss!"

Relaterat innehåll

Sök jobb
Jobba hos oss och väx tillsammans med oss
Våra värden
Kompetens, passion och inspiration genomsyrar varenda ögonblick av allt som görs inom hela vårt globala kliniknät
Vad vi står för
Detta är vårt manifest. Det vägleder oss i allt vi gör.