Vi fokuserar på att erbjuda njurvård i världsklass till var och en av våra patienter på alla våra kliniker i hela världen och det är vår duktiga personal som gör detta möjligt. Människor som bryr sig och vill göra skillnad.


Våra nätverk gör det möjligt att växa på det personliga planet och utvecklas på internationell nivå. Våra team präglas av mångfald och här finns människor med varierande bakgrund och yrkeserfarenhet, vilket du kan läsa mer om nedan. Vi strävar inte bara efter att hitta de allra duktigaste personerna i vårdsektorn, utan vi är också angelägna om att lära oss av andra sektorer och ser gärna att folk från andra branscher tar steget in i vår värld.

Sjuksköterskor

Den allra största delen av vår personal består av sjuksköterskor. Det är de som bygger upp en nära och långvarig relation med våra patienter för att ge dem en bättre livskvalitet – varenda dag. Våra sjuksköterskor är de verkliga experterna, och de deltar i olika företagsomfattande program som främjar personlig utveckling och möjliggör utbyte av idéer.

Läkare

Läkarna är våra medicinska experter. De ser till att njursjukvården vi erbjuder är av högsta standard samtidigt som de leder vår patientfokuserade forskning och våra vetenskapliga program. Diaverums läkare har tillgång till avancerad kunskap via vårt utbildningsprogram där de kan utbyta erfarenheter och lära sig av varandra. Tillsammans ser de till att vi blir de allra bästa på det vi gör och att vi delar med oss av vår kunskap internationellt.

Övrig klinikpersonal

Våra sjuksköterskor och läkare får hjälp av den övriga klinikpersonalen som ser till att vi alltid erbjuder högkvalitativ vård. De utgör en mycket uppskattad del av personalstyrkan i och med att de ser till att vi kan driva våra kliniker på högsta möjliga nivå och hjälper till att samordna de många vårdtjänster vi erbjuder patienterna.

Ledning och företagsgrupper

Diaverums ledning och företagsgrupper präglas av mångfald där många typer av duktiga medarbetare från vårdsektorn och andra branscher samlas. Här hittar vi omfattande kunskaper från många sektorer, specialiteter och kulturer vilket ger oss tillgång till bred erfarenhet och möjlighet att se saker ur olika perspektiv och dela med oss av våra kunskaper till all vår verksamhet i fler än tjugo länder.

 

Sjukvårdspersonal

Dr Mathias Haarhaus

Country Medical Director and Head of Science & Research Diaverum

Läs mer

Relaterat innehåll

Sök jobb
Jobba hos oss och väx tillsammans med oss
Vår kultur
Vår kultur handlar om hur vi ger våra patienter möjlighet att leva ett gott liv. Vi kombinerar god vård och omvårdnad med omtanke och mänsklig kontakt.
Våra internationella möjligheter
Diaverum gör det möjligt för vårdpersonal att satsa på sin karriär i många olika länder