Dina njurar är avgörande för din överlevnad. Deras huvudsakliga uppgifter är att filtrera bort avfallsämnen ur ditt blod och balansera nivåerna av salter och vatten i din kropp. 

På Diaverum är vårt uppdrag att förbättra livet för njurpatienter och göra det möjligt för dem att leva ett tillfredsställande liv. En väsentlig del av detta är att öka medvetenheten om vikten av våra njurar, hur de fungerar samt hur man skyddar dem  – kunskap som utgör en stor del av vårt arbete med att utbilda patienter om hälsa och värdet av förebyggande. 

Flera njursjukdomar kan skada våra njurar tillfälligt eller permanent, vilket kan leda till utveckling av olika samsjukligheter. Varje patient har ett unikt sjukdomsmönster. 

På Diaverum tar vi hänsyn till detta och behandlar var och en av våra patienter som individer, med ett patientcentrerat förhållningssätt. Dessutom förser vi njurpatienter med omfattande medicinsk vård från en enda källa, med hjälp av en vårdmodell som stöds av en ständigt utvecklande digital infrastruktur. 

Det innebär att vi inte bara erbjuder den bästa individuella behandlingen för våra patienter, utan att vi också behandlar samsjukligheterna och erbjuder transplantationsförberedelser och eftervård. 

Vår behandling syftar till att ge våra patienter chansen att leva ett så normalt liv som möjligt och hjälpa dem att bromsa utvecklingen av kronisk njursjukdom (CKD). 

Relaterat innehåll

Om njurarna
Njurarnas viktigaste uppgift är att filtrera bort slaggprodukter från blodet och se till att kroppens vätske- och saltnivåer är i balans
Njursvikt
Två av de vanligaste anledningarna till njursvikt är diabetes och högt blodtryck
Går det att förebygga kronisk njursjukdom?
Kronisk njursjukdom är en allvarlig sjukdom som har blivit allt vanligare i hela världen