Kronisk njursjukdom är ett tillstånd där njurfunktionen försämras gradvis.

Kronisk njursjukdom (CKD – Chronic Kidney Disease) är en gradvis och permanent försämring av njurfunktionen. Det finns inget sätt att bota kronisk njursjukdom men den går att behandla och förloppet kan bromsas.

När njurarnas filtreringsfunktion är opåverkad finns inga spår av blod eller protein i din urin. Många faktorer, inklusive åldrande, kan försämra njurarnas filtreringsförmåga och diagnosen kronisk njursjukdom ställs om din njurfunktion är permanent försämrad. Sjukdomsförloppet vid kronisk njursjukdom är indelat i fem stadier. Under CKD-stadium 1–4 fokuserar man på att bevara njurfunktionen, medan stadium 5 kräver dialys eller transplantation.

 
Stadium 1–2: du kan vara symptomfri

Vissa saknar symptom medan andra kan ha fått diagnosen nedsatt njurfunktion av en läkare och erbjudits medicinsk behandling. Blodtrycket måste övervakas och hållas under kontroll. Om du har diabetes måste du mäta din blodsockernivå regelbundet och hålla den på en stabil nivå.

Stadium 3: nu måste åtgärder sättas in

I detta stadium återstår mellan 30 och 60 procent av njurarnas fulla kapacitet och ditt tillstånd bör kontrolleras noggrant och regelbundet. Det är extremt viktigt att försöka bromsa förloppet och förhindra att sjukdomen utvecklas till stadium 4–5.

I stadium 3 ordineras du sannolikt flera läkemedel och får ofta även ett kost- och motionsprogram att följa. Nu är det dags att överväga dialys eller njurtransplantation, och det är möjligt att man rekommenderar att du blir opererad för att etablera tillgång till blodbanan och förbereda venerna för dialys.

stages-of-CKD---backgammon-16_9.jpg

Stadium 4–5: njurarna har slutat att fungera

Njursvikt anses föreligga när njurfunktionen har sjunkit till15 procent eller mindre jämfört med normal nivå. Detta leder till en ansamling av slaggprodukter och vatten i blodet som är potentiellt livshotande. Nu är det nödvändigt med dialys eller njurtransplantation.

 

Relaterat innehåll

Om njurarna
Njurarnas viktigaste uppgift är att filtrera bort slaggprodukter från blodet och se till att kroppens vätske- och saltnivåer är i balans
Går det att förebygga kronisk njursjukdom?
Kronisk njursjukdom är en allvarlig sjukdom som har blivit allt vanligare i hela världen
Leva med kronisk njursjukdom
Förlusten av njurfunktionen att vara beroende av dialys innebär stora förändringar i livet