Varför får man njursvikt och vad händer?

Det finns många orsaker till försämrad njurfunktion, men två av de vanligaste är diabetes och högt blodtryck – se information nedan.

Om du drabbas av njursvikt (vilket är då njurfunktionen är 15 % eller mindre än normalt) produceras mindre eller ingen urin och slaggprodukterna transporteras inte längre ut ur kroppen lika effektivt. Slaggprodukter och överskottsvatten ansamlas då i blodomloppet (uremi) och kan ge symptom som svullna händer och fötter (ödem) och andnöd. Blodtrycket kan stiga och eventuellt produceras inte längre tillräckligt många röda blodkroppar. Du kan känna dig trött, sjuk och aptitlös.

Vid njursvikt är det livsavgörande att få behandling, antingen via dialys eller transplantation. Om njursvikten inte diagnosticeras och behandlas kan den ge upphov till kramper och så småningom till medvetandeförlust (koma) och död.


Diabetes

Det finns två primära diabetestyper som beror på olika orsaker, men båda kan leda till njursvikt. Typ 1-diabetes innebär att din kropp inte kan producera tillräckligt med insulin för att reglera blodsockret. Vid typ 2-diabetes klarar kroppen inte av att utnyttja det insulin som den producerar. Okontrollerad diabetes kan leda till att sockernivåerna i blodet ökar drastiskt, något som skadar blodkärlen i njurarna och reducerar deras filtrerande funktion. Många med diabetes utvecklar högt blodtryck vilket också kan orsaka njurskador. Trots att diabetesbehandlingen har förbättrats är det fortfarande många diabetessjuka som utvecklar njurskador.

Högt blodtryck/hypertoni

Högt blodtryck uppstår när blodets tryck mot kärlväggarna blir högre än normalt. Detta kan skada de små blodkärlen i njurarna så att de inte längre kan genomföra den nödvändiga filtreringen. Orsakerna till högt blodtryck är inte alltid kända, men är ofta kopplade till andra hälsoproblem, dålig kost eller en ohälsosam livsstil, till exempel för lite motion eller övervikt.

Njurinflammation (glomerulonefrit)

Njursjukdom är vanligt vid inflammation i njurarnas funktionella enheter, nefronerna. Detta kan leda till minskad urinmängd, att blod och protein läcker ut i urinen och det är möjligt att händer och fötter svullnar upp.

Andra orsaker till njursvikt

Polycystisk njursjukdom är en ärftlig sjukdom som leder till att stora cystor bildas i njurarna vilket i sin tur leder till njursvikt.

Sådant som kan förhindra att urin transporteras ut ur kroppen kan också leda till att urin återförs till och skadar dem. Hindren kan vållas av urinledarförträngningar, ofta utvecklade redan i fosterstadiet, men även av njursten, tumörer och en förstorad prostatakörtel hos män. Upprepade urinvägsinfektioner kan också orsaka njursvikt.

Okända orsaker

Hos omkring 20 procent av alla som är i behov av dialysbehandling går det inte att hitta någon orsak till njursvikten. Sådana patienter kommer ofta in för en första behandling i ett sent skede och det är svårt att fastställa vad som egentligen har orsakat njursvikten.

Behandling av njursvikt

De flesta av Diaverums patienter erbjuds dialysbehandling. Vi inser att du kan känna dig orolig i samband med en livsuppehållande behandling av detta slag, och därför hjälper vi dig att i god tid förbereda dig både fysiskt, mentalt och känslomässigt.

Ditt vårdteam kommer att diskutera olika typer av dialysbehandling och alternativ med dig och hjälpa dig att fatta bästa möjliga beslut för dina personliga och medicinska behov. Det är mycket vanligt att man förbereder sig för dialys och en eventuell njurtransplantation samtidigt.

 

Relaterat innehåll

Om njurarna
Njurarnas viktigaste uppgift är att filtrera bort slaggprodukter från blodet och se till att kroppens vätske- och saltnivåer är i balans
Går det att förebygga kronisk njursjukdom?
Kronisk njursjukdom är en allvarlig sjukdom som har blivit allt vanligare i hela världen
Den kroniska njursjukdomens stadier
Kronisk njursjukdom är ett tillstånd där din njurfunktion försämras gradvis över tid