Vad gör dina njurar?

Dina njurar är livsviktiga för din överlevnad. Deras huvudfunktioner är att filtrera bort slaggprodukter från blodet och se till att nivåerna av salter, mineraler och vatten i kroppen är i balans. Detta i sin tur bidrar till att reglera ditt blodtryck. Njurarna medverkar också till att ombilda D-vitamin till en form som gör att kroppen kan absorbera det kalcium som finns i maten för att hålla skelettet starkt och producera röda blodceller.

Var sitter dina njurar?

Njurarna sitter på ömse sidor om ryggraden, nedanför bröstkorgen och bakom magen. Lägg händerna på höfterna och låt dem glida uppåt tills du kan känna revbenen. Njurarna befinner sig då rakt under tummarna som du har mot ryggen. Du kan inte känna dem, men det är där de finns, djupt inbäddade i kroppen. De flesta människor har två njurar, men du kan leva ett normalt liv med bara en. Det är därför du kan donera en njure för transplantation och ge den till någon annan. Dina njurar är bönformade och har ungefär samma storlek som en knytnäve.

 

kidney.jpg

Hur fungerar dina njurar?

Beroende på hur mycket du väger innehåller din kropp ungefär 4,5–6,5 liter blod som konstant cirkulerar i blodsystemet. När kroppen har absorberat nödvändiga näringsämnen från det du äter och dricker skickas en del av slaggprodukterna tillbaka till blodet. Det är njurartärerna som leder blodet till njurarna där det filtreras av ett miljontal mikroskopiskt små nefroner. Blodet lämnar därefter njurarna via njurvenerna, medan slaggprodukter och överskottsvatten som har filtrerats ut lämnar njurarna via urinledarna, som urin. Urinen samlas i urinblåsan och transporteras till sist ut ur kroppen via urinröret.

Ungefär 1 500 liter blod passerar genom njurarna varje dag. De flesta njursjukdomar uppstår när nefronerna förlorar sin filtreringsförmåga så att farligt mycket vätska och slaggprodukter ansamlas.


 

Relaterat innehåll

Njursvikt
Två av de vanligaste anledningarna till njursvikt är diabetes och högt blodtryck
Går det att förebygga kronisk njursjukdom?
Kronisk njursjukdom är en allvarlig sjukdom som har blivit allt vanligare i hela världen
Den kroniska njursjukdomens stadier
Kronisk njursjukdom är ett tillstånd där din njurfunktion försämras gradvis över tid