Diagnosen njursvikt ställs när njurfunktionen har sjunkit till 15 procent eller lägre av en normal funktion.

I denna fas måste njurfunktionen återupprättas genom transplantation eller dialys, oftast det sistnämnda. Vid hemodialys renas blodet utanför kroppen och kan utföras antingen på kliniken eller hemma. Vid peritonealdialys används däremot bukhinnan, kroppens peritoneala membran, som filter och kan utföras på vilken lämplig plats som helst. Det finns två varianter, kontinuerlig peritonealdialys och automatisk peritonealdialys. Den förstnämnda äger rum under dagtid medan den sistnämnda sker automatiskt medan du sover.
 

Relaterat innehåll

Hur hemodialys fungerar
Hemodialys avlägsnar giftiga ämnen som har ansamlats i ditt blod till följd av njursvikten
Peritonealdialys (bukhinnedialys)
Vid peritonealdialys renas blodet inne i kroppen
Njurtransplantation
Njurtransplantation är ett kirurgiskt behandlingsalternativ vid njursvikt