Första steget till hemodialy är en relativt enkel operation för att skapa god tillgång till blodbanan, så kallad kärlaccess.

Detta behöver som regel endast utföras en gång, eftersom kärlaccessen får sitta kvar så länge dialysbehandlingen pågår. Operationen utförs vanligen några veckor före din första dialysbehandling. Det finns tre primära metoder för att etablera kärlaccess. En AV-fistel skapas genom att koppla ihop en ven och en artär för att etablera ett kraftigt kärl med högt blodflöde som tål att kanyler förs in och tas ut upprepade gånger. Ett annat alternativ är en graft, ett konstgjort blodkärl. Ibland blir det aktuellt att lägga in en dialyskateter i halsen eller ljumsken. Om du har en AV-fistel eller graft kommer dialysslangarna att anslutas till blodkärlet med två nålar i början av varje hemodialysbehandling. Blodet transporteras till dialysmaskinen via den ena slangen och återförs via den andra.

Det är i dialysmaskinen som själva dialysen äger rum. Den viktigaste komponenten är dialysatorn, ett dialysfilter bestående av en mängd mycket tunna halvgenomträngliga rör (membran) som fungerar som en barriär mellan blodet och dialysvätskan. Membranen släpper igenom slaggprodukter och överskottsvatten till dialysvätskan som därmed avlägsnas från blodet, och det är möjligt att samtidigt administrera vissa läkemedel. Blodet pumpas kontinuerligt med en hastighet på 200–300 ml/min och flödet ligger i regel på över 350 ml/min. Behandlingen tar vanligen 4–5 timmar och upprepas minst tre gånger i veckan.


our-services---HD2.jpg

Det är bra om du kan koppla av under dialysbehandlingen. Du kan till exempel läsa, sova, arbeta, titta på TV eller liknande. Sjuksköterskor håller noggrann uppsikt över dig under dialysen och säkerställer att maskinen fungerar som den ska.

Dialys ska inte göra ont, men det är vanligt att känna sig trött efteråt, något som kan lindras genom en justering av kosten och regelbunden motion. Du kan må illa, bli yr eller få muskelkramper under dialysen och du bör då be vårdteamet om hjälp.

Hemodialys i hemmet

I vissa länder erbjuder Diaverum hemodialys som kan ske i hemmet. Du får hem en speciell dialysmaskin som behandlar kranvattnet så att det kan användas för dialys, och allt förbrukningsmaterial som behövs levereras hem till dig en eller två gånger i månaden. Du får utbildning i hur du använder maskinen genom en serie lektioner på kliniken, som regel under en period om 8–12 veckor. Du får gärna ta med dig någon till dessa lektioner som sedan kan hjälpa dig därhemma.

Under utbildningen får du lära dig att:

 • förbereda maskinen och förbrukningsmaterialet
 • sätta nålar i kärlaccessen (AV-fistel eller graft)
 • administrera läkemedel
 • övervaka maskinen
 • kontrollera blodtryck och puls
 • dokumentera behandlingarna
 • rengöra utrustningen och rummet där dialysen utförs
 • beställa förbrukningsmaterial

Fördelar med hemodialys i hemmet

Hemodialys i hemmet kan förenkla tillvaron eftersom du själv kan upprätta ett schema som passar din livsstil och ditt yrkesliv. Du kan även välja att genomföra dialysbehandlingarna oftare eftersom du slipper ta dig kliniken, vilket kan innebära att:

 • du mår bättre och har bättre kontroll över ditt blodtryck
 • du har färre vätske- och kostrestriktioner
 • du sparar tid genom att slippa besöka kliniken – du kommer normalt att gå på kontroller en gång i månaden.
Nackdelar med hemodialys i hemmet
 • du behöver en lämplig plats där maskinen kan installeras
 • du måste kunna förvara förbrukningsmaterialet som behövs för behandlingarna

Egenvård eller delad vård vid hemodialys

Förutom hemodialys på kliniken eller i hemmet stöder vi även patienter som vill hitta ett mellanting mellan dessa båda alternativ.

Vid egenvård med hemodialys genomgår du utbildningar på kliniken där du får lära dig att själv hantera vissa delar av behandlingen. Du och personalen upprättar tillsammans en utbildningsplan och du får sedan gradvis lära dig nya färdigheter. Det är upp till dig att avgöra hur mycket av processen som du känner dig bekväm med att lära dig, och tillvägagångssättet kommer regelbundet att utvärderas tillsammans med dig.

Uppgifter du kan lära dig att göra under utbildningen för egenvård vid dialys omfattar:

 • förbereda maskin och förbrukningsmaterial
 • sätta nålar i kärlaccessen
 • administrera läkemedel
 • övervaka dialysmaskinen
 • kontrollera blodtryck och puls
 • dokumentera behandlingarna
Fördelarna med egenvård eller delad vård vid dialys omfattar:
 • bättre kontroll över behandlingen och ökad självständighet
 • större kunskap om din kroniska njursjukdom som då blir mer lätthanterlig
 • ett mer flexibelt dialysschema som sparar tid

 

Relaterat innehåll

Peritonealdialys (bukhinnedialys)
Vid peritonealdialys renas blodet inne i kroppen
Njurtransplantation
Njurtransplantation är ett kirurgiskt behandlingsalternativ vid njursvikt
d.HOLIDAY
Alla förtjänar ett givande liv