En njurtransplantation passar inte alla, men ingreppet kan dock möjliggöra en mer normal tillvaro än vad den dagliga dialysbehandlingen medger.

Om du förutom njursvikt även har typ 1-diabetes kan det vara möjligt med en transplantation av både en bukspottkörtel och en njure för att återställa njurfunktionen och behandla din diabetes. Din läkare gör en bedömning för att avgöra om du är en lämplig kandidat för en kombinerad njur-/bukspottskörteltransplantation.kidney-transplant--exercising.jpg

Är en njurtransplantation rätt alternativ för mig?

En njurtransplantation lämpar sig inte för alla med njursvikt. Du kan ha andra sjukdomar som gör en transplantation för komplicerad eller riskfylld. Den donerade njuren måste dessutom matcha din kropp i så stor utsträckning som möjligt så att transplantationen ger gott resultat på lång sikt. Det bästa utfallet uppnås vanligen när en släkting donerar en njure till dig.

I likhet med de flesta medicinska ingrepp är en transplantation förenad med risker och du måste genomgå omfattande tester för att fastställa huruvida det är ett lämpligt alternativ för dig. Testerna omfattar en bedömning av både ditt immunsystem och din allmänna fysiska hälsa.

Skulle en transplantation konstateras vara ett bra alternativ för dig kommer ditt vårdteam och andra specialister hjälpa dig förstå alla detaljer. Du kan även ha nytta av att prata med någon som redan genomgått en transplantation, något som ditt vårdteam kan hjälpa dig med om du så önskar.

När du står på väntelistan för en transplantation måste du följa strikta regler om kost, läkemedel och allmän livsstil. Du löper även större risk att drabbas av infektioner och andra sjukdomar.

Kommer det att finnas någon njure åt mig?

Njurar för transplantation kan komma från en avliden donator eller en levande donator som kan vara en släkting eller annan frivillig, till exempel partners eller vänner. I vissa länder kan de även komma från okända donatorer som är beredda att göra denna uppoffring av altruistiska skäl.

Det råder brist på organ för transplantation och du kan tvingas vänta månader eller till och med år innan operationen kan äga rum. Ditt vårdteam ger dig all erforderlig information om bestämmelser och väntelistor där du bor.

Är en transplantation en större operation?

Ja, det kirurgiska ingrepp som en transplantation kräver är en större operation. Du måste som regel ligga inlagd på sjukhus i 4–7 dagar. Efter operationen måste du ta mediciner resten av livet för att förhindra bortstötning av din nya njure. Ditt vårdteam kommer dessutom att hålla dig under noga uppsikt och vilja träffa dig regelbundet för kontroller och tester.

kidney-transplant-dancing.jpg

 

Relaterat innehåll

Hur hemodialys fungerar
Hemodialys avlägsnar giftiga ämnen som har ansamlats i ditt blod till följd av njursvikten
Peritonealdialys (bukhinnedialys)
Vid peritonealdialys renas blodet inne i kroppen
d.HOLIDAY
Alla förtjänar ett givande liv