Peritonealdialys innebär att kroppens bukhinna används som filter i stället för en maskin. Blodet behöver därför inte föras ut ur kroppen, och du kan som regel utföra behandlingen i hemmet. Vi ger dig en heltäckande utbildning, normalt under en veckas tid, där vi visar dig hur du ansluter till och kopplar från maskinen, utför byten av vätska och hanterar eventuella problem. När du känner dig rustad att börja utföra dialysbehandlingen hemma ordnar vi så att du får regelbundna leveranser av allt nödvändigt förbrukningsmaterial.

Hur peritonealdialys fungerar

Senast två veckor innan bukhinnedialys inleds måste du besöka kliniken för att få en dialyskateter inlagd i bukhålan. Detta görs av en kirurg eller en njurspecialist under narkos eller lokalbedövning. Katetern är permanent och den del av den som sticker ut från magen ska sedan anslutas till påsarna med dialysvätska. Dialysvätskan töms ut och fylls på via katetern. Vi visar dig hur du håller katetern ren och området runt den rent, eftersom det är mycket viktigt för att undvika infektion.

Under varje behandlingscykel används katetern för att leda in steril dialysvätska i bukhålan. Vätskan får verka här i 4–12 timmar och du måste upprepa den här processen 3–5 gånger om dagen. Denna process kallas kontinuerlig dialys med manuella byten. Behandlingen kan även utföras nattetid med hjälp av en maskin och kallas då automatisk dialys.

Vatten kan avlägsnas från blodet på detta sätt eftersom dialysvätskan har en hög glukoshalt. Glukos skapar osmotiskt tryck som driver ut vattnet från blodet, genom bukhinnan, till vätskan i bukhålan. Den här processen kallas ”ultrafiltration” och det är bukhinnan som är filtret. När sedan dialysvätskan töms ut för den med sig slaggprodukterna och överskottsvattnet.


Peritoneal-Dialysis---man-with-stopwatch.jpg

Vad är skillnaden mellan kontinuerlig och automatisk peritonealdialys?

Bägge dialysvarianterna utföras i hemmet eller på valfri plats. I vanliga fall behöver du bara komma till kliniken för att operera in dialyskatetern, men kan givetvis alltid besöka oss för att få råd och stöd. Du kallas dessutom till regelbundna kontroller.

Vid kontinuerlig dialys måste dialysvätskan bytas ut 3–5 gånger om dagen, medan den automatiska dialysen genomförs nattetid. En fördel med den kontinuerliga varianten är att den i högre grad kan bevara din återstående njurfunktion jämfört med automatisk nattdialys.

Vid kontinuerlig dialys leds ungefär två liter dialysvätska in i bukhålan via katetern. Efter 4–12 timmar (”verkningstid”), töms den här vätskan, som nu innehåller slaggprodukter och överskottsvatten, ut och bukhålan fylls sedan på nytt med ny steril dialysvätska. Detta ”byte” sker som regel via självtryck och tar 20–40 minuter, 3–5 gånger om dagen. Resten av tiden kan du röra dig normalt, vilket gör att du kan jobba, studera, träna eller resa.

Den automatiska dialysen bygger på samma principer som den kontinuerliga, men vätskebytet utförs automatiskt av en PD-maskin medan du sover. Detta kan vara en fördel eftersom du slipper hantera dialysen under dagtid. Det tar som regel runt tio dagar att lära sig använda maskinen. 

PD-maskinen mäter automatiskt upp den vätskemängd som krävs vid varje byte, hur lång verkningstiden ska vara och när tömning ska ske. Slaggprodukter och överskottsvatten avlägsnas under en period om 8–10 timmar. Strax innan du kopplar från maskinen på morgonen ger du ofta bukhålan en ”sista påfyllning” med lösning som sedan behålls under dagen. Eventuellt kan ett extra vätskebyte behövas före nattdialysen.

PD-maskinen är ungefär lika stor som en liten resväska på hjul och är lätt att ta med sig. Den är konstruerad för att anpassa sig efter dina normala sömnmönster och du kan avbryta behandlingen om du av något skäl behöver stiga upp ur sängen på natten.

Nyare PD-maskiner har programmerbara datakort som innehåller information om ordinerad behandling och som kan samla in data från varje dialysbehandling. Diaverum kan för närvarande erbjuda dessa maskiner till patienter i Storbritannien och Tyskland.

Precis som när det gäller kontinuerlig dialys krävs en del utrymme i hemmet för förvaring av PD-maskinen och förbrukningsmaterialet.

Relaterat innehåll

Hur hemodialys fungerar
Hemodialys avlägsnar giftiga ämnen som har ansamlats i ditt blod till följd av njursvikten
Njurtransplantation
Njurtransplantation är ett kirurgiskt behandlingsalternativ vid njursvikt
d.HOLIDAY
Alla förtjänar ett givande liv