Båda vaccinerna spelar en viktig roll för att skydda din hälsa och hälsan hos dem omkring dig:

INFLUENSAVACCINATION

  • Årligt skydd: Influensaviruset förändras och cirkulerar varje år. Influensavaccinet uppdateras årligen för att matcha de vanligaste stammarna. Att vaccinera sig varje år säkerställer att du har det mest aktuella skyddet.
  • Komplikationer relaterade till influensa: Influensan kan leda till allvarliga komplikationer, särskilt för personer med tillstånd som kronisk njursjukdom. Vaccination minskar risken betydligt för svår sjukdom, sjukhusvistelse och död.
  • Minska belastningen på sjukvården: Genom att förebygga influensa hjälper du till att minska bördan på sjukvårdssystemen, vilket är särskilt viktigt under den pågående COVID-19-pandemin.

COVID-19-VACCINATION

  • Skyddar mot svår sjukdom: COVID-19-vacciner har visat sig vara effektiva för att minska risken för svår sjukdom, sjukhusvistelse och död orsakad av viruset. Detta är särskilt viktigt för personer med kroniska tillstånd.
  • Förebyggande spridning: vaccination bidrar till samhällsskydd, minskar spridningen av viruset och skyddar sårbara samhällsgrupper som inte har ett starkt immunförsvar.
  • Försvar mot varianter: COVID-19-vacciner fortsätter att uppdateras för att hantera nya varianter. Genom att hålla sig uppdaterad med vaccinationer är du bättre skyddad mot nya infektionsstammar.

ATT TA BÅDA VACCINEN

  • Synergi: att ta båda vaccinerna hjälper till att skydda dig mot både influensan och COVID-19. Båda sjukdomarna har liknande symptom, och samtidig infektion kan leda till allvarligare sjukdomsförlopp.
  • Minska hälsorisker: personer med kronisk njursjukdom löper högre risk att drabbas av allvarligare sjukdom av både influensan och COVID-19. Att vaccinera sig mot båda ger extra skydd mot dessa risker.
  • Folkhälsa: dina vaccinationsinsatser bidrar till den övergripande folkhälsan genom att minska spridningen av båda virusen. I grund och botten är det klokt och ansvarsfullt att ta både influensa- och COVID-19-vaccin. Rådfråga ditt vårdteam om eventuella frågor eller funderingar du har kring att bli vaccinerad denna säsong, särskilt med tanke på din hälsostatus och medicinska historia.
Influensa- och COVID-19-vaccinationer spelar en mycket viktig roll för att hålla dig och människor runt omkring dig friska. Du kan rådfråga ditt Diaverum-vårdteam om eventuella frågor eller funderingar du har kring att bli vaccinerad denna säsong, men även för att diskutera din hälsostatus och medicinska historia.

Senaste nyheter

d.HOLIDAY Fly Back-Programme lanseras

Tillväxt

Diaverum har släppt sin ESG-rapport för 2023

Tillväxt

Diaverum tilldelas nytt kontrakt i Stockholm