Roles : Chief Medical Officer

Diaverums medicinska team var en aktiv deltagare i Kidney Week 2022
"Njurhälsa för alla" måste vara mer än en kampanjslogan